Februar 2020

 

Behandling af persondata i henhold til gældende lovgivning

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov om behandling af persondata i kraft. Loven gælder for hele EU.

Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger om enkeltpersoner..

Medlemmer giver ved indmeldelse og indsendelse af medlemsoplysninger samtykke til, at NyraadNet må opbevare og anvende informationer i henhold til direktivet.

 

Medlems oplysninger

Foreningen har registreret følgende oplysninger om dig som medlem:

·         Navn

·         Adresse

·         Valg af tv- pakke (Grundpakke, Mellempakke, Fuldpakke, Bland Selv tv-pakke) eller Bredbånd Only samt dato for valget.

·         Medlemsnummer.

 

Disse oplysninger er nødvendige for opkrævning af kontingent og evt. tv-pakke.

 

NyraadNet har ikke oplysninger om dit tilkøb hos YouSee, (ex. enkeltkanaler, valg af tv ved bland selv, leje af tv boks,, bredbånd, mobiltelefon, IP telefoni eller mobilt bredbånd).

Medlemsoplysninger videregives kun til YouSee og Dansk Kabel TV medlemsadministration til brug for leverancer og opkrævning. Bestyrelsen har indgået indgået databehandleraftale med Dansk Kabel TV medlemsadministration.

 

Opbevaring

Medlemsoplysninger opbevares i 5 år som en del af regnskabsmaterialet i overensstemmelse med Bekendtgørelse til bogføringsloven (Lovbekendtgørelse nr. 648 af 15/06/2006).

 

Aktindsigt

I henhold til persondataforordningen har du – efter skriftlig anmodning til bestyrelsen - ret til aktindsigt, berigtigelse og sletning i de oplysninger NyraadNet opbevarer om dig.

 

Klagemuligheder

Ethvert medlem har ret til at klage til datatilsynet, dt.@datatilsynet.dk

 

Nyhedsmail

En del medlemmer har tilmeldt sig Nyhedsmail fra foreningen og derfor oplyst en mailadresse.

Denne mailadresse sammenkøres ikke med medlemsoplysninger jf. ovenstående afsnit om medlemsoplysninger.

Det er til enhver tid muligt, at få slettet eller ændret sin mail adresse i foreningen.

Det gøres ved at sende en mail til leif@nyraad.net

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fremover skal al henvendelse vedrørende:

Pakkeskift
Indbetalinger
Genåbning
Lukning
- stiles til Dansk Kabel TV´s medlemsadministration.

Dette kan ske via mail eller telefon således:
Mailadresse: nyraad@danskkabeltv.dk
Telefon: 7695 8422
Mandag til fredag 09.00 – 15.00

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Alle ugens dage: 8:00 - 20:00